Prevenar 13 – Защита срещу пневмококова пневмония на лица 65+ години

Информационен материал за 13-валентна конюгирана пневмококова ваксина Prevenar 13