При някои пациенти, консумацията на риба е свързана с по-нисък сърдечно-съдов риск

Според този анализ, само пациенти с предшестващо сърдечно-съдово заболяване имат полза от консумацията на риба.