Промяната в плътността на гърдата с течение на времето и риск от рак на гърдата

Степента на промяна в плътността на гърдата се различава между жените, които са развили рак на гърдата и тези, които не са.