Психични разстройства в хода на човешкия живот: единен психопатологичен фактор най-добре отговаря на данните

.