Психични разстройства в хода на целия живот: единен психопатологичен фактор най-добре отговаря на данните

.