Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония - Трето обновено, съкратено издание

Настоящото “Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония” е трета обновена, кратка версия на първото издание.