Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии) - Трето обновено, съкратено издание

Настоящото "Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии)" е трета обновена, кратка версия на първото издание.