Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при артериална хипертония

За да отговорим на предизвикателствата и спестим ценно време в динамичното ви работно ежедневие, подготвихме този съкратен вариант на ръководството, който може да ползвате лесно и удобно. Разбира се, пълната версия на ръководството остава актуална. Надяваме се съкратеният вариант на ръководството да бъде винаги на вашето бюро като достъпен и ефективен партньор в диагностично-лечебния процес.