Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения (дислипидемии)

Общопрактикуващият лекар, който има непрекъснати връзки със своите пациенти, притежава най-големи възможности за ранно откриване на дислипидемиите, за тяхната профилактика и лечение. Ако неговата дейност е успешна, може да се намали рискът от възникване на ранна атеросклероза сред българската популация, а от там и на заболеваемостта от атеросклеротична съдова болест. Настоящото ръководство за поведение има за цел да подпомогне общопрактикуващите лекари в тяхната дейност при лица с дислипидемии.