Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при ваксинопрофилактика

Целта на това Ръководство е да запознае общопрактикуващите лекари (ОПЛ) с основните принципи на имунизацията, с механизмите, чрез които ваксините предпазват от заболяване, с видовете ваксини и с тяхното приложение.