Липса на връзка между ранно настъпващата менопауза и неалкохолната чернодробна стеатозна болест при постменопаузални жени

.