Реинфекциите със SARS-CoV-2 не са често срещани, но по-старите хора са с по-висок риск от повторно заразяване

Обикновено, рискът от реинфекция със SARS-CoV-2 е нисък - но е по-висок сред хора ≥ 65 години