Риск от перфорация при поставяне на ВМУ след раждане

Рискът е най-висок, когато интраутеринните устройства са поставени 4 дни до 6 седмици след раждането.