Риск от венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при нехоспитализирани пациенти с COVID-19

Въпреки че честотата на ВТЕ е висока при пациенти, хоспитализирани с COVID-19, за риска от ВТЕ сред амбулаторните пациенти се знае малко.