Рисковете от асимптоматична каротидна стеноза може да са по-високи от очакваното

Обобщените данни за честотата на високорисковите плаки показват, че те са 27%, а общият риск за ипсилатерални исхемични събития е 3,2 събития на 100 човекогодини.