Сърдечно-съдови ефекти на Finerenone, нов минералкортикоиден рецепторен антагонист

Лекарството (Kerendia) е свързано с малко, но статистически значимо, намаляване на хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност.