Сексуална функция при нелекувана и лекувана хипертония

Сексуалната дисфункция е чест клиничен проблем, който оказва сериозно влияние на качеството на живота на пациентите. В продължение на десетилетия се е смятало, че е с психологичен произход.