Селен - биологична роля за здравето

Понастоящем е признато, че за оптимална функция на щитовидната жлеза са необходими както адекватни доставки на йод, така и на основния микроелемент селен. Включен в аминокиселината селеноцистеин, селенът е най-активният център на редица селеноензими, които упражняват множество физиологични ефекти в сферата на човешкото здраве, повечето от които са свързани с регулирането на окислително-редукционните процеси. Наличните данни показват благоприятен ефект на селена при автоимунни заболявания чрез синергично действие на широка гама от селенопротеини, които са свързани и отговорни, макар и не единствено, за функцията на щитовидната жлеза. Последни експериментални проучвания показват, че добавката на селен може да повиши защитата на биологичните системи от окислително увреждане, като същевременно се подобрява имунният отговор.