Сходни резултати между COVID-19 и сезонния грип по отношение на изхода от заболяването при деца

.