Силният протективен имунитет може да продължи 7 месеца след COVID-19

Инфектирането по време на първата вълна на COVID-19 осигури 91% защита от повторно заразяване по време на втората вълна в Австрия. Обсъжда се степента и продължителността на защитния имунитет сред оздравелите след COVID-19.