Симпатикусова свръхактивност при хипертония: клиника и терапия

Откриването на бета-блокерите постави началото на нова ера в терапията на сърдечно-съдовите заболявания и промени хода на бъдещите фармакологични проучвания.