Скъсяване на пролабирала стома с помощта на съшивател

Снимков атлас по оперативна хирургия - Скъсяване на пролабирала стома с помощта на съшивател