Стабилните, поддържащи обувки са по-удачни за коленните болки при остеоратрит

Стабилните поддържащи обувки изглеждат по-добри при болка, свързана с остеоартрит в коленете.