Стойностите на артериалното налягане измерени в клиничните проучвания, съпоставени с тези в ежедневната клинична практика

Каква е разликата в стойностите на артериалното налягане (АН) в клиничните изпитвания и тези, измерени в рутинната, ежедневна клинична практика? За да отговорят на този въпрос, изследователите сравняват...