Субклинична тиреоидна дисфункция и когнитивна функция

В мета-анализ не е открита връзка между дисфункцията на щитовидната жлеза и когнитивен спад или деменция.