Тазова застойна болест при мъже и жени

Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст. Клинични проучвания или емпиричен подход.