Техника на приложение на Манту и БЦЖ

Проба на Манту (Туберкулинов кожен тест)