Употребата на статини е свързана с прекомерен риск от прогресията на захарния диабет

Диабетиците, приемащите статини, трябва да бъдат следени за прогресия на диабета.