Управление на хипертонията при пациенти с ХБЗ

Нови препоръки относно измерването на артериалното налягане, целите и медикаментите.