Установяване на мозъчна смърт - смърт по неврологични критерии: The World Brain Death Project

Международна група от 45 експерти издаде първите консенсусни препоръки за оценка и диагностика на мозъчната смърт / смърт по неврологични критерии (МС/СНК, англ. BD/DNC) за справяне с вариабилността в диагностиката на международно, национално и местно ниво.