Увеличаване на случаите на отравяне с почистващи препарати и дезинфектанти по време на пандемията COVID-19

.