Ваксинация срещу SARS-CoV-2 и риск от миокардит или миоперикардит: популационно-базирани данни

Повишените рискове за тези състояния са свързвани с получаването на ваксините Moderna иРНК-1273 при мъже и жени и Pfizer-BioNTech BNT162b2 само при жени.