Въведение в общата медицина и общата медицинска практика

Предлаганата книга може условно да се приеме за учебник. В нея е представено съдържанието на курса на дисциплината обща медицина, която се преподаваше на студентите в Медицински Университет – Пловдив през периода 1999-2005г. Тя има определено историческо значение, но авторите й извършиха някои промени и сега тя представлява едно актуално четиво. Книгата е предназначена за студенти по медицина, но вероятно ще представлява интерес за тези, които имат намерение да започнат да работят в системата за първична медицинска помощ, както и за лекари от други медицински специалности.