Взаимодействието между чревните бактерии и пероралните медикаменти може да има клинични ефекти

Усвояването и модифицирането на лекарства от чревните бактерии може да повлияе бионаличността.