Йод и бременност

Йод и неговото значение за човешкото здраве